วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข
เทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อให้เห็นถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ
ซึ่งเป็นจุดหมายที่เทศบาลต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

"วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข"

 

 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1
Email:
saraban@maelai.go.th