วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข


   
ปี 2566
ปี 2566
ปี 2566
ปี 2566
ปี 2565
ปี 2565
ปี 2565
ปี 2565
ปี 2565
ปี 2565
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2564

 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
saraban@maelai.go.th