วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข


วิธีการใช้งานระบบ E-Service
1. เลือกแบบคำร้องที่ต้องการใช้บริการ
2. กรอกรายละเอียดของผู้ใช้บริการให้ครบถ้วน
3. กรอกรายละเอียดเรื่องที่ขอรับบริการ
4. แนบไฟล์หลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
5. คลิกปุ่มส่ง เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งคำขอใช้บริการ

โปรดเลือกแบบคำร้องที่ต้องการใช้บริการ
   
   
  
   
   
แบบคำร้องขอให้ตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ในบริเวณที่/ทางสาธารณะ
   

 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
saraban@maelai.go.th