วิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข


ช่องทางต่างๆ สำหรับติดต่อสอบถาม / แสดงความคิดเห็น / แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการทุจริต


     
ที่อยู่: เทศบาลตำบลแม่หล่าย
         เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย
         อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
     
หมายเลขโทรศัพท์: 054-652660, 054-652661
                      (ส่งโทรสาร ต่อ 115)
   
สายตรงถึงนายกเทศมนตรี: 081-5958877
   
     
E-mail: saraban@maelai.go.th
   
   
   
   
แผนที่เขตเทศบาล: >>> ดาวน์โหลด <<<

 

 

 
Copyright 2011 -- Maelai Municipality. -- All rights reserved
เทศบาลตำบลแม่หล่าย เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5464-6842, 0-5465-2660-1

Email:
saraban@maelai.go.th